fbpx
Rodina je ako puzzle a my sme jej dieliky. Každá z nás je iná a predsa zapadne presne tam, kde má.

Stalo sa Vám, že niekto vo Vašom okolí povedal:

„ Vychovávali sme ich rovnako a každé je iné“?

Naozaj je dôležité vychovávať všetky deti rovnako? Prečo sa potom stáva, že každé reaguje inak.

Každá z nás je jedinečná a ovplyvňuje nás veľmi veľa faktorov. Jedným z nich je aj to, v akom poradí sme sa v rodine narodili.

Základné rozdelenie je:

⸗ prvorodené

⸗ prostredné

⸗ najmladšie dieťa.

Možno sa teraz pýtate, kde patria jedináčikovia. Radia sa k prvorodeným deťom.

Okrem toho, koľké v poradí sa narodíte, zaváži aj to, aký veľký vekový rozdiel je medzi vami a mnoho iného.

Ste zvedavé, ako nás poradie narodenia v rodine ovplyvňuje a ako sa jednotlivé typy prejavujú?

Prvorodené deti.

Najstaršie dieťa v rodine je zväčša svedomité, systematické, spoľahlivé, zamerané na cieľ a na úspech, verí na autoritu. Ďalšie črty sú konzervatizmus, kritickosť, dodržiavanie poriadku a pravidiel, samostatnosť. Za seba by som doplnila, že s pevnou vôľou ísť vpred. Ženie nás túžba uspieť a byť aspoň tak dobrí ako naše vzory.

A často sú to práve prvorodené deti, ktoré dostanú za úlohu postarať sa o svojho mladšieho súrodenca. Môže sa stať, že to prejde až tak ďaleko, že doslova preberú na seba zodpovednosť ako rodič. Tu je dôležité pre rodičov, aby si uvedomovali, kde je ich rola a kde rola dieťaťa. Dieťa by malo cítiť dôveru rodiča v zodpovednosť avšak nemá preberať rodičovskú rolu a má mať priestor na svoje záujmy.

Medzi prvorodenými nájdete mnoho panovačných ľudí, ktorí chcú všetko riadiť. Áno, je to jedna skupina.

Medzi prvorodenými však nájdete aj množstvo vzorných, ktorí chcú vyhovieť všetkým okolo a robiť radosť. V tejto skupine bývajú veľmi dobrí študenti a pracovníci a vychádza to zo silnej potreby zapáčiť sa rodičom a získať ich uznanie a tiež uznanie ostatných autorít. Tu však treba dávať pozor na to, aby druhí nevyužívali ich ústretovosť nad rámec a nezneužívali ich. Prvorodení si svoje rozhorčenie zväčša nechávajú pre seba (svätá pravda) až kým nevybuchnú.

Prostredné deti.

Prostredné dieťa je každé dieťa narodené medzi prvým a posledným. Prostredné dieťa je už trošku samorast, má menej pozornosti, často je dobrý vyjednávač, no na druhej strane chce mať kľud a nerád sa púšťa do konfliktov (mŕtvy chrobák) a čaká, že sa to nejako utrasie. Často má pocit prehliadania a je v rámci konštelácií najväčšou záhadou, tajnostkár. Chýbajúcu pozornosť získava hlavne v okruhu známych a priateľov a najčastejšie vylieta z hniezda ako prvé. Prostredné dieťa má svoj vzor v predchádzajúcom súrodencovi a podľa toho, aký je a ako sa správa ten pred ním, si vytvára svoj vlastný životný štýl. V určitých situáciách môže však dochádzať k takzvanej výmene rolí a prostredné dieťa môže nahradiť prvorodené. O tom niekedy nabudúce.

Vo veľkej miere platí, že prostredné (druhorodené) deti sú často protikladom prvorodeného.

Aké sú teda prostredné deti?

Sú skôr zatvorená než otvorená kniha.

Spravidla nedôverujú veľa ľuďom.

Sú húževnaté a nezávislé, avšak nemali by zabúdať požiadať o pomoc, keď ju potrebujú.

A pozor!!! Sú pravdepodobne tí najvernejší partneri v manželstve, sú lojálne.

Byť prostredným dieťaťom má svoje výhody. Tieto deti sú menej ustráchané a úzkostné ako prvorodené.

Najmladšie deti.

Čo patrí najmladším?

Len si predstavme situácie z reality:

 • /Je aký zlatý/aká zlatá!
 • /Veď ju/jeho nechaj, ešte je malý/á
 • /ešte tomu nerozumie
 • / naše najmilšie, aj modré z neba by sme mu dali
 • / ešte nemusí, starší to spravia
 • / ono to ešte nevie, je malé….

Znie Vám to povedome?

Bezstarostnosť, veselosť, pozornosť, srdečnosť, vtipnosť

Najmladší sú dobrí zabávači, majú radi pozornosť, sú nekomplikovaní, užívajú si, keď sú stredobodom pozornosti.

Pozor!

Môžu byť aj spurní, temperamentní, manipulatívni, rozmaznaní a netrpezliví.

Najmladší sú často tí, ktorých druhí neberú vážne, začína to v rodine, keďže sú tí najmenší a šíri sa to ďalej. Najmladší majú silnú túžbu spraviť niečo obrovské, aby si ich svet všimol. Nechajme ich vyniknúť a podporme ich kvality.

Medzi najmladšími často nachádzame rebelov, alebo problémové dieťa. Oni to robia za účelom pútať pozornosť. Preto, keď ich „odhalíme“ a ideme na nich „s rozumom“ môžeme robiť zázraky.

Ich spoločenskosť sa prejavuje aj tým, že rozumejú ostatným, vedia pracovať v tíme, aj keď môžu pôsobiť trošku nedisciplinovane a viac rozprávať ako konať.

Môžu byť aj trošku naivní, ľahko zneužiteľní, rozhodujú sa viac srdcom než rozumom.

Občas sa s nimi ťažšie komunikuje, keďže vidia situáciu len zo svojho pohľadu.

Tak ako? Rezonuje to? Aká je Vaša skúsenosť?
 • Napíšte mi do komentárov.

Viete, čo ešte ovplyvňuje súrodenecké konštelácie okrem poradia?

Poďme na to:

 • gender – ak je dcéra prvorodená a po nej do piatich rokov sa narodí brat, on pravdepodobne bude ako prvorodený SYN, obaja budú mať znaky prvorodených
 • vekové rozostupy medzi deťmi – ak sa narodí ďalšie dieťa 5 a viac rokov po narodení predchádzajúceho súrodenca, pravdepodobne bude mať aj znaky prvorodeného, lebo je tu už veľký vekový rozdiel a tzv. nová rodina v rodine. Ak je vekový rozdiel viac ako 7 rokov, už môže javiť známky super prvorodeného, čiže jedináčika. Tu ešte zohráva rolu to, ako sa k danému dieťaťu správajú rodičia a a súrodenci– či ho „ofukujú“ alebo ho nechajú, aby si samo poradilo – vtedy bude čerpať od svojich starších súrodencov.
 • výmena rolí – niekedy sa môže stať, že prvorodeného „zosadí z trónu“ druhorodený. Stáva sa to napríklad pri chorých deťoch
 • skladané rodiny – toto dokáže premiešať poradie v rodinách
 • úmrtie niektorého dieťaťa tiež premieša karty
 • adopcie – najvhodnejšie je si adoptovať dieťa, ktoré je vekovo až po tých, ktoré už v rodine sú
 • súrodenecké konštelácie rodičov – ak sú rodičia prvorodení vychovávajú deti inak, skôr prísnejšie ako rodičia neskôr narodení
 • vzťah medzi rodičmi – ich rodičovský štýl, ktorým odovzdávajú hodnoty deťom

 

A čo manželstvá? Má vplyv poradie narodenia aj na túto oblasť? Jednoznačne ÁNO!

Poďme sa na to pozrieť?

Možných kombinácií máme 6

 • Prvorodení a prvorodení

táto kombinácia je náročná na spolužitie, zväčša partneri spolu bojujú ako barani. Ich vzťah môže vyzerať aj ako opak manželstva/partnerstva. Sú totiž perfekcionisti, vidia hlavne chyby a nedostatky. Neznamená to, že medzi dvomi prvorodenými nemôže byť zhoda a kvalitný vzťah. Všetko závisí aj od iných okolností

 • Prostrední a prostrední

v tejto kombinácií by Ste pravdepodobne čakali výborné vzťahy, keďže typické je vyjednávanie a diplomacia. Avšak sú to hlavne tí, ktorí chcú pokojnú hladinu, často problémy zametajú pod koberec, chcú sa vyhnúť konfliktom a tak sa môže stať, že takmer nekomunikujú. Nemyslím doslovne, ale tak ozajstne, partnersky

 • Najmladší a najmladší

pozitívna stránka tejto kombinácie je, že s nimi zažijete kopec zábavy, keďže majú bezstarostné povahy. Nemajú však zmysel pre pravidlá a poriadok, keďže boli vo výchove buď príliš hýčkaní, rozmaznávaní alebo boli stále „moc“ malí, mladí, slabí… V tejto kombinácii je vhodné si strážiť hospodárenie

 • Prvorodení a prostrední

tu by prvorodení mali myslieť na to, že prostrední bývajú tajnostkári, učia sa vyjednávať, vychádzať s ostatnými avšak nechcú čeriť hladinu. Je preto dôležité ich vyzývať, aby sa vyjadrili čo a ako cítia, čo by chceli….

Táto kombinácia má šancu na trvalé partnerstvo

 • Prvorodení a najmladší

„A žili šťastne až do smrti“ sa dá povedať pri tejto kombinácií. Platí, že protiklady sa priťahujú a vedia sa pekne dopĺňať a môžu byť pre seba prínosom. Podľa výskumov je ideál žena prvorodená a muž najmladší, keďže ženy prvorodené bývajú materské typy a najmladší túto lásku potrebujú. Oni ich na oplátku môžu zbaviť upätosti, vážnosti

 • Prostrední a najmladší

Aj táto kombinácia sa javí ako potenciálne úspešná. Tu diplomacia a vyjednávanie prostredných zohráva dôležitú a výhodnú úlohu, keďže od najmladších nie sú tak ohrozovaní kritikou a puntičkárstvom ako od prvorodených. Najmladší v tomto vzťahu by však nemali zabúdať, že bývajú egocentrickí a nemali by si užívať na účet partnera

V globále teda platí, že najvhodnejšia sa javí kombinácia konštelácií oproti partnerstvám rovnakých konštelácií.

Netreba zabúdať, že ide o pravdepodobnosti, nie pravidlo so 100% platnosťou.

 

Tak ako? Rezonuje to? Aká je Vaša skúsenosť?

Napíšte mi do komentárov.

Využila som poznatky od Kevina Lemana – Sourozenecké konstelace