fbpx

Známejšie ako rodinné konštelácie. Veľmi moderná, úderná metóda pre tých, ktorí chcú ísť do hĺbky. Nie je to ezoterika, je to vedecky podložená veda. Autorom rodinných konštelácií je Bert Hellinger, známy a uznávaný psychoterapeut. Oblasť, v ktorej žijeme je definovaná ako celok, určitá bublina a my máme v ňom svoje miesto. Konštelácie nám slúžia na objasnenie problému/témy, ktorú chceme riešiť. Pomocou konštelácií vidíme tému akoby zvrchu a vieme nachádzať cesty na zmenu a riešenia.

V rodine má každý svoje miesto a rodina ako celok nás ovplyvňuje najviac v živote. Jednotlivé oblasti sú ako motorček s ozubenými kolieskami, ktoré do seba zapadajú. Jednotlivé kolieska predstavujú jednotlivých členov a motorček je ten náš celok (rodina). Vďaka dobre postavenej rodinnej konštelácií vieme odhaliť dôvody správania, reakcií, závislosti… Zároveň si v konšteláciach uvedomujeme, že sme autonomní a môžeme tvoriť a žiť svoj vlastný život.

Poznanie toho, prečo robím toto takto, prečo reagujem práve tak či onak a že to môžem vedome robiť inak je oslobodzujúce. V rodinných konšteláciách môžeme vidieť vzorce správania niekoľko generácií dozadu, pokiaľ máme informácie. Môžeme tu nachádzať odpovede aj na zdravotné záležitosti, závislosti, pracovné oblasti,  vzťahové situácie, ktoré sa nám v rodine opakujú.

Ako prebieha sedenie s klientom:

Klient si ujasní, akú konšteláciu chce  riešiť. Následne si zvolí, kto bude v jeho sústave a vyberá z ponúknutých figuriek. Po postavení konštelácie sa rozprávame o tom čo vidí klient. Často dochádza k silnému uvedomeniu a objasneniu témy a klient nachádza  samotné riešenie.

Rezervujte si termín tu >>